Escoltar

Comunicat del Consell Social

Atès que el Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat (Llei orgànica 6/2001) i atesa la repercussió social que han tingut en la societat i en la Universitat de les Illes Balears els fets esdevinguts a Catalunya, el Consell Social de la UIB reclama que la solució del conflicte entre la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya es faci sobre la base del diàleg entre les institucions i el respecte a les lleis, als drets humans i a la democràcia.

Així mateix, el Consell Social veu amb preocupació i lamenta l'empresonament de persones polítiques i de dirigents d’entitats cíviques.

Palma, 15 de novembre de 2017

Data de l'esdeveniment: 15/11/2017

Data de publicació: 11/04/2018