El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat de les Illes Balears.

Actualitat