Escoltar

Composició

Membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

En representació del Govern de les Illes Balears

 • Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà (President)
 • Sra. Mercè Borràs Dalmau (Secretària)

En representació del Parlament de les Illes Balears

 • Sr. Ignasi Palmer Forés
 • Sr. Francesc Jesús Fiol Amengual
 • Sra. Mercedes Vacas Guerrero

En representació del Consell de Mallorca

 • Sr. Joan Llobera Cànaves

En representació del Consell Insular de Menorca

 • Sr. Ismael Pelegrí Pons

En representació del Consell Insular d’Eivissa 

 • Pendent de nomenament

En representació del del Consell Insular de Formentera

 • Sra. Kathrine Susan Wenham Cocks 

En representació de les organitzacions sindicals amb major nombre de representants a les darreres eleccions a les Illes Balears

 • Sra. Eva Cerdeiriña Outeiral (CCOO)
 • Sr. Sebastián Lora Sánchez (UGT)

En representació de l’organització sindical més representativa en l’àmbit de l’ensenyament

 • Sr. Gabriel Caldentey Ramos (STEI-i)

En representació de l’associació empresarial més representativa de les Illes Balears

 • Sra. Carme Planas Palou (CAEB)

En representació de les organitzacions més representatives de les petites i mitjanes empreses

 • Sr. Jordi Mora Vallbona (PIMEB)

En representació de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació

 • Sr. Rubén Adrián Pastor

En representació de l’Ajuntament de Palma

 •  Sr. Jaume Ribas Seguí

En representació del Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears

 • Rector de la Universitat de les Illes Balears
  • Sr. Llorenç Huguet Rotger
 • Secretària General de la Universitat de les Illes Balears
  • Sra. Antònia Paniza Fullana
 • Gerent de la Universitat de les Illes Balears
  • Sra. Antònia Fullana Puigserver

En representació del personal docent i investigador

 • Sr. Miquel Bennàsar Veny

En representació dels estudiants

 • Pendent de nomenament

En representació del personal d’administració i serveis

 • Sr. Enrique Llompart Rigo

Nomenaments

 •