Escoltar

Comissions

Membres de la Comissió Permanent

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president
Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària
Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector de la UIB
Sra. Antònia Paniza Fullana, Secretària General de la UIB
Sr. Francesc Jesús Fiol Amengual
Sr. Joan Llobera Cànaves
Sr. Jaume Ribas Seguí
 

Membres de la Comissió Econòmica

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president
Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària
Sra. Antònia Fullana Puigserver
Sr. Gabriel Caldentey Ramos
Sr. Ignasi Palmer Forés
Sr. Francesc Jesús Fiol Amengual
 

Membres de la Comissió Acadèmica

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president
Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària
Sra. Kathrine Susan Wenham Cocks
Sr. Ignasi Palmer Forés
 

Membres de la Comissió de Relacions amb la Societat

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president
Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària
Sr. Sebastián Lora Sánchez
Sra. Carme Planas Palou
Sr. Ignasi Palmer Forés
Sr. Ismael Pelegrí Pons
Sr. Sebastián Lora Sánchez
Sra. Mercedes Vacas Guerrero
Sr. Jaume Ribas Seguí