Premis d'Investigació

14a Convocatòria dels Premis d’Investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

Presentació

Premi investigació Consell Social

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears és un òrgan de participació de la Universitat, format per representants dels àmbits institucional, social, laboral, empresarial, cultural, etc., de la societat balear i per representants de la mateixa Universitat.

Amb els objectius de fomentar entre la joventut de les Illes Balears l'esperit de recerca i la creativitat en els diferents àmbits del coneixement humà, col·laborar a difondre la importància dels estudis universitaris, i facilitar la coneixença de la Universitat de les Illes Balears entre els alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears convoca enguany per catorzena vegada els premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.  

Termini de presentació dels treballs

Finalitza el dia 29 de maig de 2020 

Lloc de presentació dels treballs

consell.social@uib.cat 

Bases

Modificacio de les bases

Resultats

Informació

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
Ca n'Oleo
Carrer de l'Almudaina, 4
07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 25 97 74
consell.social@uib.es
http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/Premis.cid174439

-----------------------------------------------------------------

Convocatòries anteriors

13a convocatòria, curs 2018-19

Bases 13a convocatòria

Resultats de la 13a convocatòria

 

12a convocatòria, curs 2017-18

Bases 12a convocatòria

Resultats premis 12a convocatòria

Dades i xifres 12a convocatòria

 

11a convocatòria, curs 2016-17

Bases 11a convocatòria

Resultats premis 11a convocatòria

Dades i xifres 11a convocatòria

 

Informació

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
Ca n'Oleo
Carrer de l'Almudaina, 4
07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 25 97 74
consell.social@uib.cat