Ubicació i Contacte

Secretaria del Consell Social

Ca n'Oleo
Carrer de l'Almudaina, 4
07122 Palma
Telèfon: 971 25 97 74
E-mail: consell.social@uib.cat